مراسم رونمایی از پلتفرم جدید خودرو ملی با حضور فرمانده هوافضای سپاه

مراسم رونمایی از پلتفرم جدید خودرو ملی با حضور فرمانده هوافضای سپاه

به پیشنهاد سردبیر

سردار حاجی زاده

خودروسازی

صنعت خودروسازی