از شما سؤال میکنم

از شما سؤال میکنم

سردار شهید سپهبد قاسم سلیمانی

آیت الله خامنه ای

حاج قاسم سلیمانی

شهید سلیمانی