نیاز بشر به منجی در تاریخ کم سابقه است

نیاز بشر به منجی در تاریخ کم سابقه است

گزیده ای از دیدارها و بیانات رهبر انقلاب

آیت الله خامنه ای

رهبر انقلاب

کرونا