فیلم کامل مداحی آقای حمزه علیپور

فیلم کامل مداحی آقای حمزه علیپور

مداحی در محضر رهبر انقلاب

آیت الله خامنه ای

رهبر انقلاب

مداحی