دعای عرفه - میثم مطیعی

دعای عرفه - میثم مطیعی

ادعیه و مناجات

حاج میثم مطیعی

امام حسین (ع)

روز عرفه