فیلم کامل اقامه نماز رهبر انقلاب بر پیکر شهید سپهبد قاسم سلیمانی

فیلم کامل اقامه نماز رهبر انقلاب بر پیکر شهید سپهبد قاسم سلیمانی

سردار شهید سپهبد قاسم سلیمانی

آیت الله خامنه ای

رهبر انقلاب

نماز