نماهنگ عاشقانه « قرنطینه » با صدای « حسین حقیقی »

نماهنگ عاشقانه « قرنطینه » با صدای « حسین حقیقی »

نماهنگ -حامد زمانی- گروه نبض- قلیچ-و دیگران

نماهنگ

حسین حقیقی

موزیک ویدیو