فیلم کامل مداحی آقای سید صادق عبادی

فیلم کامل مداحی آقای سید صادق عبادی

مداحی در محضر رهبر انقلاب

آیت الله خامنه ای

رهبر انقلاب

مداحی