سرود ویژه شهادت « سردار سلیمانی »

سرود ویژه شهادت « سردار سلیمانی »

نماهنگ -حامد زمانی- گروه نبض- قلیچ-و دیگران

سرود

سردار قاسم سلیمانی

سردار حاج قاسم سلیمانی