از خواص بی نظیر سنجد درمان کلیه است

از خواص بی نظیر سنجد درمان کلیه است

مذهبی

طب اسلامی

مواد غذایی

شبکه جهانی حضرت اباالفض